Kontrole okresowe, przeglądy budowlane,

roczne, pięcioletnie,

zgodnie z art.62.1 Prawa budowlanego

O nas

1.Kontrole okresowe, przeglądy budowlane, roczne, pięcioletnie, zgodnie z art.62.1 Prawa budowlanego.
Zakres kontroli obejmuje:

-konstrukcje budowlane
-instalacje sanitarne 
-instalacje elektryczne ( w tym badania instalacji elektrycznych i odgromowych)

2.Prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych.
3.Nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi.
4.Kosztorysowanie robót budowlanych-wszystkie branże.
5.Inwentaryzacje obiektów budowlanych.
6.Inwestorstwo zastępcze.

7.Sprządzanie opinii i ekspertyz technicznych.

8.Kontrole okresowe budownictwa jednorodzinnego.

Firma Budowlana ZB Direct

09-410 Płock, ul.Wyszogrodzka 161/130

NIP: 836 107 51 99

kom: +48 667 580 463

biuro@zbdirect.pl