Firma Budowlana ZB Direct poleca:

1.Przeglądy techniczne obiektów budowlanych zgodnie z Art.62 Prawa Budowlanego. 2.Prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych. 3.Nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi. 4.Sporządzanie opinii i ekspertyz technicznch z zakresu budownictwa. 5.Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej. 6.Kosztorysowanie robót budowlanych. 7.Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 8.Doradztwo inwestycyjne. 9.Inwestorstwo zastępcze.10.Projektowanie, nadzorowanie i kierowanie robotami w branży - antykorozja przemysłowa.

Kadra techniczna firmy posiada uprawnienia budowlane w zakresie:

-konstrukcyjno-budowlanym

-instalacji sanitarnych

-instalacji elektrycznych

DANE FIRMY

Firma Budowlana ZB DIRECT

ul. Wyszogrodzka 161/130

09-410 Płock

NIP:836-107-51-99

KONTAKT

tel:+48-667-580-463

e-mail: biuro@zbdirect.pl